Zakres działalności

Kompleksowo rozwiązujemy zadania geodezyjne, wykonujemy m.in.:

 • mapy do celów prawnych
 • mapy do celów opiniodawczych
 • mapy do celów planistycznych
 • mapy do celów projektowych
 • mapy tematyczne i inne na zamówienie
 • podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i okazanie granic nieruchomości
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych: budynki jedno i wielorodzinne; budynki przemysłowe; drogi, ulice, place, skrzyżowania, obiekty mostowe; maszty, wieże i kominy; suwnice; torowiska; uzbrojenie techniczne terenu: sieci energetyczne, telefoniczne, komputerowe, przemysłowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, komory podziemne itp.
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 • okresowe kontrole stanu budowli: kominy, maszty, zbiorniki, podłoże itp.
 • opinie geodezyjne
 • obliczanie objętości mas ziemi, terenów zalewowych, tworzenie modelu 3D
 • pomiary technologią GPS (static, kinematic, RTK)
 • glebozawczą klasyfikację gruntów
 • inne pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne