O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SFEROIDA rozpoczęło działalność w roku 1996. Mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz, jako drugie pokolenie geodezyjne, świadczy usługi na terenie regionu słupskiego. Posiadamy uprawnienia zawodowe, wiedzę i doświadczenie w następujących zakresach:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz sporządzanie opinii o pochodzeniu, rodzajach i typach gleb

W latach 2003 - 2006 mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz był wpisany na listę biegłych sądowych w zakresie geodezji. Mamy dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości i hydrografii oraz kilkustopniowe, certyfikowane kursy m.in. obsługi programów firmy Autodesk: AutoCAD, AutoCAD 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D.

Pracujemy na produktach najlepszych firm: Leica, Trimble, Topcon, Ashtech, Nikon, HP, Autodesk - AutoCAD, C-GEO, Winkalk, Mikromap, Surfer, WiseImage, Adobe, Corel i innych.