Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"SFEROIDA"

mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz
76-200 Słupsk, ul. Akacjowa 5
tel./fax 059 840 13 13, 0601 619 639
Lat 54°27,284   Lon 17°03,135

pomiary geodezyjne, podziały, rozgraniczenia

inwentaryzacje powykonawcze

geodezyjna obsługa inwestycji

mapy do celów projektowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SFEROIDA założono w roku 1996. Mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz, jako drugie pokolenie geodezyjne, świadczy usługi na terenie regionu słupskiego. Posiadamy uprawnienia zawodowe w następujących zakresach:
 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjna obsługa inwestycji
W latach 2003 - 2006 mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz był wpisany na listę biegłych sądowych w zakresie geodezji.

Posiadamy również upoważnienie Wojewody Pomorskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania opinii o pochodzeniu, rodzajach i typach gleb na terenie województwa pomorskiego.


Kompleksowo rozwiązujemy zadania geodezyjne, wykonujemy m.in.:
 • mapy do celów prawnych, wypisy i wyrysy
 • mapy tematyczne
 • podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i okazanie granic nieruchomości
 • mapy do celów opiniodawczych
 • mapy do celów planistycznych
 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych: budynki jedno i wielorodzinne; budynki przemysłowe; drogi, ulice, place, skrzyżowania, obiekty mostowe; maszty, wieże i kominy; suwnice; torowiska; uzbrojenie techniczne terenu: sieci energetyczne, telefoniczne, komputerowe, przemysłowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, komory podziemne itp.
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 • okresowe kontrole stanu budowli: kominy, maszty, zbiorniki, podłoże itp.
 • opinie geodezyjne
 • obliczanie objętości mas ziemi, terenów zalewowych, tworzenie modelu 3D
 • pomiary technologią GPS (static, kinematic, RTK)
 • glebozawczą klasyfikację gruntów
 • inne pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne
Wśród naszych kontrahentów można znaleźć:
 • urzędy miast i gmin
 • zakłady zarządzające mediami
 • agencje i spółdzielnie
 • projektantów różnych branż
 • wykonawców inwestycji budowlanych
 • sądy powszechne i prokuraturę
 • klientów indywidualnych

Napisz do nas Jak do nas dojechać?
© 2007 Infocity